JAK POMÓC

Przekazując 1% podatku dla Adasia - zobacz zakładka "1% PODATKU" 
http://adas-muko.pl/index.php?show=33
Przekazując darowizny dla Adasia:  

rachunek prowadzony przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
49 1020 3466 0000 9302 0002 3473 
Koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: “Adam Majek"
rachunek prowadzony przez MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
55 2490 0005 0000 4530 7261 9403
Koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: “Adam Majek”

UWAGA - numer jest inny niż ten wskazany w piśmie załączonym poniżej w związku z przejęciem banku BPH przez Alior Bank. W związku z zakończeniem okresu przejściowego numery rachunków BPH są nieaktualne. 

Dokonaną darowiznę każdy może odliczyć od dochodu przy składaniu zeznania rocznego.

 

(Na dole strony znajdziecie skan dokumentu potwierdzającego otwarcie subkonta darowizn. Na życzenie możemy przesłać dokument w formie elektronicznej lub papierowej) 

 

 

PROPOZYCJA DLA MŁODYCH PAR

Wiele par postanawia prosić gości o niekupowanie kwiatów oraz o wpłatę kwoty, jaką zamierzali przeznaczyć na wiązankę, na wybrany przez młodych cel. Jeśli zdecydujecie się wesprzeć Adasia z okazji uroczystości Waszego ślubu prośbę taką można zrealizować na dwa sposoby dołączając do zaproszenia informację o przykładowej treści:

 

"Zamiast kupowania kwiatów prosimy o przelanie kwoty, którą chcielibyście na nie przeznaczyć, do Fundacji MATIO (36 1060 0076 0000 3200 0132 9248) z dopiskiem w tytule przelewu "Dla Adama Majka". Na stronie www.adas-muko.pl znajdziecie informacje o fundacji i o chłopczyku. Dziękujemy."

 

LUB

 

"Zamiast kupowania nam kwiatów prosimy o zabranie ze sobą kwoty, którą chcielibyście na nie przeznaczyć i wrzucenie jej do udostępnionej przez nas puszki kwestarskiej Fundacji MATIO. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie podopiecznego fundacji chorego na mukowiscydozę. Na stronie www.adas-muko.pl znajdziecie informacje o fundacji i o chłopczyku. Zbiórka posiada status zbiórki publicznej i jest objęta ważną zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dziękujemy."

 

Wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem zgody na zbiórkę oraz dostarczeniem zaplombowanej, opatrzonej numerem seryjnym puszki kwestarskiej zajmie się Fundacja MATIO. Po otrzymaniu puszki Fundacja przedstawia protokół ze zbiórki.

 

Sposoby te można oczywiście połączyć, np. dodając do pierwszego tekstu zdanie: "Dodatkowo w dniu uroczystości będziemy mieli ze sobą puszkę kwestarską Fundacji MATIO, do której będzie można wrzucić datek w gotówce."  

 

 

Będziemy również wdzięczni za pozytywne myśli, modlitwę oraz rozpowszechnianie informacji o mukowiscydozie i szerzenie postaw zrozumienia wobec chorych.

 

Możecie też pomóc Adasiowi oraz innym chorym na mukowiscydozę angażując się w inicjatywy i przedsięwzięcia mające na celu zbieranie funduszy dla chorych, funduszy na działania badawcze dążące do opracowania leku, a także mające na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych przewidujących refundację przeszczepów oraz dostęp do domowej antybiotykoterapii dożylnej dla polskich chorych oraz dostosowania standardów ich hospitalizacji do norm unijnych. Razem możemy sprawić, że różnica pomiędzy średnią długością życia chorych w Polsce oraz w krajach zachodnich (obecnie wynosząca ok. 10-15 lat) zmniejszy się lub zniknie całkowicie!

Adresy stron organizacji wspierających chorych oraz opisy wydarzeń związanych z mukowiscydozą znajdziecie w zakładce "Linki".